"Ўзкимёсаноат" АЖ (4)

Фойдаланувчи
1. AKOBIRJON XAKIMOVICH TUXTAYEV
2. BEKZOD ANORBOYEVICH ISMOILOV
3. ILKHOM ANVAROVICH NIMATULLAYEV
4. AZIZBEK MUXAMMADIYEVICH AXMEDOV