Nimadan boshlash kerak?
Portal maʼmuryati bilan aloqa elektron pochta orqali, Dushanbadan Jumagacha soat 9:00 -18:00 davomida amalga oshiriladi.