O'zbekiston respublikasi amaliy san'at va hunarmandchilik tarixi davlat muzeyi (1)

Foydalanuvchi
1. ISMAT ISKANDAROVICH YUSUPOV